ไทย      อังกฤษ
 
ศาลพระภูมิไม้สัก
ชื่อผลิตภัณฑ์
ศาลพระภูมิไม้สัก
รหัสผลิตภัณฑ์
990100174701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพ เรือนไทยพัฒนา

ตำบล บางลำภูล่าง อำเภอ คลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพ เรือนไทยพัฒนา

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    377 ซอยเจริญนคร 46 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2437-6248, 0-4779-1828
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายกิตติศักดิ์ ภูวสวัสดิ์

อายุ
    39 ปี

ที่อยู่
    377 ซอยเจริญนคร 46 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2437-6248, 0-4779-1828
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการนำเศษไม้สัก มาทำเป็นศาลหลังเล็กๆ ซึ่งเรียกว่า “ศาลขวัญข้าว” เพื่อบูชาพรแม่โพสพ
ตามท้องไร่ท้องนาทั่วไป และต่อมาได้มีการพัฒนาดัดแปลงเป็นศาลหลังใหญ่ขึ้น และมีรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เป็นศาลพระภูมิ หรือศาลเจ้าที่
และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการแกะสลักรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการขอลูกค้า
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. วัดขนาดเลือกไม้ทำโครง ทำเสา ให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะ
2. เจาะรู และตอกเสา กับโครง ตั้งเป็นตัวเรือน ต่อขื่อขึ้น ทำพื้นตกแต่งส่วนบน ขึ้นจั่ว อกไก่ เหมือนบ้านเรือนไทย
3. ขัดด้วยกระดาษทราย ทาสี ทาน้ำมัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีเอกลักษณ์แสดงออกถึงความเป็นไทย ไม้สักทองมีความคงทนถาวร
ปริมาณการผลิต
ศาล 3 มุข ขนาด 59 X 64 เซนติเมตร ผลิตได้ 20 หลัง / เดือน
ราคา
ราคาขายส่ง 4500.-บาท / ราคาขายปลีก 5000.-บาท
สถานที่จำหน่าย
- ร้านสังภ์เจริญ แยกประตูน้ำ สำราญราษฏร์ หน้าห้างฟิวเจอร์ปาร์ค รามอินทรา และ ร้านนารายณ์ภัณฑ์