ไทย      อังกฤษ
 
เผือกอบเนย
ชื่อผลิตภัณฑ์
เผือกอบเนย
รหัสผลิตภัณฑ์
650100874701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านพลายชุมพล

ตำบล พลายชุมพล อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านพลายชุมพล

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    117/3 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 5523 1331, 0 6681 3787
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางการะเกตุ โพธิ์สะวัง

อายุ
    41 ปี

ที่อยู่
    117/3 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 5523 1331, 0 6681 3787
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมประธานเป็นคนจังหวัดสุโขทัย มีผลิตภัณฑ์เด่นคือกล้วยอบเนย ต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในหมู่บ้านที่อยู่มีการปลูกเผือกป็นจำนวนมากและมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อแต่ได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับประธานมีความรู้เรื่องการทำกล้วยอบเนย จึงได้มีการรวมกลุ่มกับผู้ปลูกเผือกทดลองดัดแปลงใช้เผือกมาทำเผือกอบเนยแทนการทำกล้วยอบเนย เมื่อนำออกจำหน่าย เป็นที่นิยมของตลาด จึงได้มีการทำเผือกอบเนยต่อมาเรื่อยๆ และได้มีการปรับปรุงรสชาด และคุณภาพ ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจนได้ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.คัดเลือกเผือกที่มีอายุประมาณ 6 เดือน
2.นำเผือกมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดและหั่นเป็นแผ่นบางๆ(เนย 2 ขีด,น้ำตาล 2 กก.ผสมให้เข้ากัน)
3.ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนจัด นำเผือก 1 กก.เทลงไปที่ร้อนจัดประมาณ 15 นาทีตักขึ้นทิ้งหว้ให้เย็น
4.บรรจุใส่ภาชนะ(ไม่มีวัตถุกันเสีย)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีกลิ่นหอมหวาน สะอาด ไม่หวานจัด ใช้เป็นอาหารคบเคี้ยวหรือเป็นอาหารว่าง ในเรื่องของการคัดวัตถุดิบทางกลุ่มจะเลือกเฉพาะเผือกที่มีขนาดใหญ่และไม่เป็นโรค
ปริมาณการผลิต
1,500 กก.ต่อเดือน
ราคา
ถุงละ 35 บาท(3 ถุง 100 บาท)
สถานที่จำหน่าย
- 117/3 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 0 5523 1331, 0 6681 3787
- ร้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลก
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก