ไทย      อังกฤษ
 
หัวโขน
ชื่อผลิตภัณฑ์
หัวโขน
รหัสผลิตภัณฑ์
990300084701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
ร่องชาติ

ตำบล สามวาตะวันตก อำเภอ คลองสามวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ร่องชาติ

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    29/221 ม.16 ถ.หทัยราษฏร์ ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    02-9552437, 06-6996437
โทรสาร
    02-9154491
อีเมล์
    webmaster@rongchad1.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    น.ส.นุสรา จิตตเกษม

อายุ
    30 ปี

ที่อยู่
    29/221 ม.16 ถ.หทัยราษฏร์ ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    02-9552437, 06-6996437
โทรสาร
    02-9154491
อีเมล์
    webmaster@rongchad1.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
หัวโขนจัดเป็นงานศิลปะประจำชาติไทย เดิมเป็นเครื่องราชูปโภคที่ใช้ในสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น หัวโขนใช้ประกอบการแสดงโขน ผู้แสดงจะสวมหัวโขนตามบทบาทของตัวละคร เช่น ตัวพระ ยักษ์ ลิง หรือสัตว์อื่น ๆ ตามเนื้อเรื่องที่แสดง หัวโขนเป็นงานศิลปะชั้นสูงที่ต้องอาศัยฝีมือ ความประณีต และความชำนาญ ในการทำหัวโขนแต่ละหัวใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 10 - 15 วัน ก่อนการทำหัวโขนช่างจะต้องศึกษาข้อมูล รูปร่าง ลักษณะของหัวโขนเพื่อจะได้ทำอย่างถูกต้องตามแบบแผน หากแต่จะนึกทำเองตามอำเภอใจมิได้
คนไทยนอกจากจะใช้หัวโขนเป็นเครื่องประกอบการแสดงแล้ว หัวโขนยังเป็นตัวแทนของความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านงานช่าง งานศิลปะ การแสดง จะนำหัวโขนครูมาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ความละเอียดประณีตในการประดิดประดอย สร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นนี้เองที่ทำให้หัวโขนเป็นผลงานศิลปะชั้นเลิศที่ควรค่าแก่การเก็บรักษา และสืบทอดให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ร่วมกันภาคภูมิใจในภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยตราบนานเท่านาน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
- ปั้นหุ่น
- ถอดพิมพ์หุ่น
- หล่อหุ่น
- ปิดกระดาษสา
- ติดลาย ต่อยอด ต่อจอนหู
- ปิดทองคำเปลวแท้
- เขียนหน้า
- ติดเพชร
- บรรจุกล่อง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
หัวโขนเป็นงานศิลปะประจำชาติไทย ที่มีความสวยงามวิจิตร เป็นงานฝีมือ ที่มีคุณค่าด้วยวัสดุที่นำมาใช้เป็นทองคำเปลวแท้ เพชรเกรดA และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สะดวกในการพกพา
ปริมาณการผลิต
ประมาณ 30-100 หัว (ขึ้นอยู่กับขนาด)
ราคา
ขนาดจิ๋ว S ราคา 1,500 บาท/ชุด , ราคาส่ง 1,200/ชุด (10 ชุดขึ้นไป) ขนาดเล็ก M ราคา 3,000 บาท/ชุด , ราคาส่ง 2,500/ชุด (10 ชุดขึ้นไป) ขนาดกลาง L ราคา 4,500 บาท/ชุด, ราคาส่ง 4,000/ชุด (10 ชุดขึ้นไป) หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาสินค้าเท่านั้น ไม่รวมภาษี ค่าขนส่ง
สถานที่จำหน่าย
- 29/221 ม.16 ถ.หทัยราษฏร์ ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 02-9552437, 06-6996437
- http://www.rongchad1.com 29/221 ม.16 ถ.หทัยราษฏร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510 - ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กม.9
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.rongchad1.com 29/221 ม.16 ถ.หทัยราษฏร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. 10510 - ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กม.9