ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมยกดอกสอดเกสรย้อมสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมยกดอกสอดเกสรย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์
840700154701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กล่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย

ตำบล ท่าชนะ อำเภอ ท่าชนะ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กล่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย

จำนวนสมาชิก
    14 คน

ที่อยู่
    บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
    0-7738-1395
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางอะ คชสวัสดิ์

อายุ
    54 ปี

ที่อยู่
    บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
    0-7726-2191
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมยกดอกสอดเกสร เดิมชาวบ้านได้รับการฝึกการทอผ้าจากพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางมาค้าขายในประเทศไทย โดยทางเรือสำเภา เพื่อให้ทอผ้าใบเรือ ต่อมาได้มีการทอเพื่อใช้นุ่งห่ม และมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทอเป็นการค้าโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะในการพัฒนา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเส้นไหมมาย้อมสีจากธรรมชาติ โดยการนำเอาส่วนต่างๆของต้นไม้มาต้มเอาแต่น้ำสีแล้วนำเส้นไหมมาย้อมสีดังกล่าวแล้วจึงนำมาขึ้นจับลายตามต้องการแล้วจึงดำเนินการทอเป็นผืนผ้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รูปแบบสวยงาม คงทน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ปริมาณการผลิต
วันละ 4-6 หลา
ราคา
ชุดละ 3,500 บาท (จำนวน 4 หลา ผ้าลายยกดอก 2 หลา ผ้าพื้น 2 หลา)
สถานที่จำหน่าย
- บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระจาย ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 0-7738-1395
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 0-7726-2362
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการกลุ่ม หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0-77272558 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าชนะ 0-7726-2362