ไทย      อังกฤษ
 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
รหัสผลิตภัณฑ์
994600104701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
Oriental Fine Art Co.,Ltd

ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    Oriental Fine Art Co.,Ltd

จำนวนสมาชิก
    300 คน

ที่อยู่
    669 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    (662) 720-6195-8
โทรสาร
    (662) 720-6199
อีเมล์
    contact@orientalfineart.net
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาววีรณา สุขภัทราภิรมย์

อายุ
    55 ปี

ที่อยู่
    669 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2721-4263
อีเมล์
    contact@orientalfineart.net
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2535 เป็นเวลา 13 ปี รับรางวัล OTOP 5 ดาว เมื่อปี 2547 ผลิตภัณฑ์เป็น ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป ส่งออกต่างประเทศ 100%
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ทำมือ (Handmade) ทุกขั้นตอนโดยพนักงานชำนาญงาน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เน้นความเป็นธรรมชาติ ทั้งในด้านขนาดและสี
ปริมาณการผลิต
48 ตู้ Container(40") / ปี ประมาณ 4 ตู้ Container (40") / เดือน
ราคา
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับลูกค้า
สถานที่จำหน่าย
- 669 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนสุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร (662) 720-6195-8
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
WebSite : http://www.orientalfineart.net E-Mail : contact@orientalfineart.net