ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
650500304701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ล้อม

ตำบล ไผ่ล้อม อำเภอ บางกระทุ่ม
จังหวัด พิษณุโลก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ล้อม

จำนวนสมาชิก
    55 คน

ที่อยู่
    29 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 1474 2424
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายเชาว์ ยืนยาว

อายุ
    39 ปี

ที่อยู่
    29 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 1474 2424
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543โดยการระดมหุ้นเพื่อซื้อวัตถุดิบในพื้นที่ และภายในตำบล โดยเริ่มแรกได้ไปศึกษาดูงานทางภาคอีสาน และกลับมาประยุกต์การทำกล้วยตากหวาน มาทำเป็นกล้วยม้วน เพื่อให้แปลกจากสินค้าที่มีอยู่
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำกล้วยน้ำว้าแก่จัดมาเรียงให้เรียบร้อยคลุมด้วยพลาสติกประมาณ24 ชม.นำกล่สติกออกทิ้งไว้4-5วัน กล้วนจะสุก2.นำกล้วยสุกแล้วมาปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาด3.ใช้มีดผ่าซีกวางบนที่ทับกล้วยแล้วทับให้แบน4.นำไปตากแดดประมาณ 6 ชม.แล้วนำเข้าตู้อบฆ่าเชื้อ อุณหภูมิประมาณ 60 องศาประมาณ 30-45 นาที5.นำมาบรรจุกล่องเพื่อจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กล้วยม้วนอบน้ำผึ้งสะอาด รสชาดไม่เหมือนใคร เหนียวกว่ากลุ่มอื่น สีสวยน่าทาน
ปริมาณการผลิต
3,500-4,000 กล่องต่อเดือน
ราคา
กล่องใส 25 บาท,กล่องกระดาษ 30 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 29 หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 0 1474 2424
- ร้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลก
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก