ไทย      อังกฤษ
 
น้ำส้มควันไม้เคียงมูล
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำส้มควันไม้เคียงมูล
รหัสผลิตภัณฑ์
341500024701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
เคียงมูลพลังงานยั่งยืน

ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด อุบลราชธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    เคียงมูลพลังงานยั่งยืน

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    122-124 ถนนพรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4525-4562
โทรสาร
    0-4524-1838
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    คุณวรินดา สุขกระสานติ

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    122-124 ถนนพรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4525-4562
โทรสาร
    0-4524-1838
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากการปลูกต้นยูคาลิปตัส เมื่อปี 2536 ส่งโรงงานผลิตเป็นเยื่อกระดาษ ซึ่งโรงงานคัดเอาแต่ไม้ที่ได้ขนาดเท่านั้น ขนาดเล็กได้ทิ้ง จากการเล็งเห็นถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำไม้ขนาดเล็กที่ถูกคัดทิ้งมาผลิตเป็นถ่านไม้ และน้ำส้มเคียงมูล
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. ดักเก็บนำส้มควันไม้เคียงมูลที่อุณหภูมิปากปล่องควัน 80-150 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในเตา 300-400 องศาเซลเซียส
2. นำผงถ่านมาผสมประมาณ 5% โดยน้ำหนักผงถ่านจะดูดซับน้ำมันใสและน้ำมันดิบให้ตกตะกอนลงชั้นล่างปล่อยให้ตกตะกอน 45 วัน
3. นำมากรองด้วยผ้าสำลีแล้วทำให้ตกตะกอนอีก 45 วัน
4. นำมาผ่านการกรองอีกครั้ง เพื่อขจัดตะกอนและน้ำมันดิบที่ยังคงเหลืออยู่ ให้ตกตะกอนอีก 3 เดือน
5. ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์พร้อมติดฉลากและวิธีการใช้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
300-400 ลิตร/วัน
ราคา
0.5 ลิตร 100 บาท ,1.0 ลิตร 180 บาท , 4.5 ลิตร 630 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 122-124 ถนนพรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0-4525-4562
- ในจังหวัด/ต่างจังหวัด/กรุงเทพฯ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรินดา สุขกระสานติ 122-124 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี