ไทย      อังกฤษ
 
เมล็ดทานตะวัน
ชื่อผลิตภัณฑ์
เมล็ดทานตะวัน
รหัสผลิตภัณฑ์
991800264701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ห้างหุ้นจำกัด ฟลาวเวอร์ฟูด

ตำบล อนุสาวรีย์ อำเภอ บางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ห้างหุ้นจำกัด ฟลาวเวอร์ฟูด

จำนวนสมาชิก
    40 คน

ที่อยู่
    91/38 หมู่ 10 ถนนรามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2971-9520
โทรสาร
    0-2971-8873
อีเมล์
    Flowerfoods@yahoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายประดิษฐ์ พีระมาน

อายุ
    60 ปี

ที่อยู่
    91/38 หมู่ 10 ถนนรามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-2971-9520
โทรสาร
    0-2971-8873
อีเมล์
    Flowerfoods@yahoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟลาวเวอร์ฟูด เป็นเจ้าแรกที่กระเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน จำหน่ายเป็นอาหาร ขบเขี้ยว คุกกี้ทานตะวัน ฯลฯ หลังจากนั้นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำเมล็ดทานตะวันมาเคลือบช็อคโกแลต กาแฟขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ประเทศในยุโรป ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเมล็ดทานตะวันมากระเทาะเปลือก อบให้สุก เคลือบด้วยช็อคโกแลต และสีต่างๆ และเคลือบด้วยช็อคโก แลตผสมกาแฟ รอให้แห้ง แล้วเคลือบด้วยน้ำตาลเชื่อมเพื่อป้องกันช็อคโกแลตละลาย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยบำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด บำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์
ปริมาณการผลิต
วันละ 5,000 ซอง ( ขนาดซองละ 30 กรัม )
ราคา
ซองละ 12 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 91/38 หมู่ 10 ถนนรามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 0-2971-9520