ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าฝ้ายลายน้ำฝน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายลายน้ำฝน
รหัสผลิตภัณฑ์
301700394701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
นางวัลภา จันทร์สว่าง

ตำบล ประสุข อำเภอ ชุมพวง
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางวัลภา จันทร์สว่าง

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 116 บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 15 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-754035 07-8717393
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางวัลภา จันทร์สว่าง

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 116 บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 15 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-754035 07-8717393
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สมัยก่อนร่วมร้อยปีประชาชนในหมู่บ้านนิยมทอผ้าไว้ใช้เองเพราะไม่สามารถหาซื้อผ้าหรือเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้เหมือนปัจจุบัน ประกอบกับในหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมปลูกฝ้ายไว้เพื่อทอผ้านุ่ง ผ้าขาวม้า และทอเพื่อตัดเสื้อสวมใส่ จนปัจจุบันคนในหมู่บ้านได้เกิดแนวความคิดในการสร้างรายได้ให้เป็นอาชีพเสริม โดยการพัฒนาการทอผ้าฝ้ายจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมตกทอดมาให้ลูกหลานมาเป็นการทอผ้าฝ้ายเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับหมู่บ้าน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายในอดีดชาวบ้านนิยมทอผ้าโดยเรียกว่าการทอมือ ปัจจุบันได้พัฒนาการทอโดยการใช้กี่กระตุก เพื่อให้การทอผ้าเนื้อดีขึ้นเหมาะสำหรับการตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ ส่วนเรื่องลวดลาย บนผืนผ้าได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อผ้าสวมใส่สบาย ไม่ทำให้เกิดภูมิแพ้ ย้อมสีจากสีของธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
1,000 หลา/เดือน
ราคา
หลาละ 100 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 116 บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 15 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 044-754035 07-8717393