ไทย      อังกฤษ
 
น้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน
รหัสผลิตภัณฑ์
930300394701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มผลิตน้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน

ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน
จังหวัด พัทลุง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มผลิตน้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน

จำนวนสมาชิก
    402 คน

ที่อยู่
    5 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โทรศัพท์
    0-7469-1609
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายณรงค์ สุบรรณพันธ์

อายุ
    59 ปี

ที่อยู่
    179 หมู่ 6 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โทรศัพท์
    0-9462-8832
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากบริเวณเชิงเขาตอนกลาง ของภูเขาเขาชัยสน มีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปี ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ ต่อมากำนันตำบลเขาชัยสน ได้ส่งตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์ ปรากฎว่าเป็นน้ำที่มีคุณสมบัตืพิเศษ เป็นน้ำบริสุทธิ์ ไม่มีจุลินทรีย์ หรือสารเคมีปนเปื้อน จึงได้มีการรวมกลุ่มลงหุ้นในการจัดตั้งกลุ่ม และทำการผลิตเป็นน้ำแร่เขาชัยสน จนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
-สูบน้ำจากแหล่งน้ำแร่เข้าบ่อพักที่มีคลอรีนฆ่าเชื้อโรค สูบน้ำจากถังพักเข้าสู่ผ่านตัวกรอง 3 กระบวนการ เพื่อทำการกรองโลหะหนัก กรองกลิ่นสี หรือที่มีสารเคมีปนเปื้อน และปรับสภาพน้ำแล้วผ่านเข้าสู่ถังกรองเพื่อกรองฝุ่นละออง ส่งเข้าสู่ถังพักเพื่อรอทำการบรรจุขวด และนำจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
น้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน
ปริมาณการผลิต
25,000 ลิตร/วัน
ราคา
6 - 60 บาท ตามขนาดบรรจุ
สถานที่จำหน่าย
- 5 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 0-7469-1609
- ร้านค้าต่าง ๆ ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 0-7469-1425