ไทย      อังกฤษ
 
ไข่เค็มสูญญากาศ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มสูญญากาศ
รหัสผลิตภัณฑ์
990700624701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
โรงไข่-บางกอก

ตำบล สีกัน อำเภอ ดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    โรงไข่-บางกอก

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    234/48 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    029299943
โทรสาร
    029002200
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวลักษณาวดี พาระวรรณ

อายุ
    37 ปี

ที่อยู่
    234/48 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    029299943
โทรสาร
    029002200
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ทางบ้านชอบทานไข่เค็มทุกคน แต่ซื้อจากตลาดไม่อร่อยและไม่มั่นใจความปลอดภัยจากสารพิษ จึงคิดวิธีทำไข่เค็มขึ้นเอง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ล้างทำความสะอาด2.ดองด้วนนำเกลือ3.ต้มให้สุก4.แพคด้วยระบบสูญญากาศ5.ใส่กล่องจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ปลอดภัยจากสารพิษ
ปริมาณการผลิต
3,000ฟอง/วัน
ราคา
10ฟอง 70 บาท (ขายส่ง)
สถานที่จำหน่าย
- 234/48 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 029299943
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
234/48 แขวงสีกัน ดอนเมือง