ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยตากอบน้ำผึ้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
650500264701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคู

ตำบล บางกระทุ่ม อำเภอ บางกระทุ่ม
จังหวัด พิษณุโลก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคู

จำนวนสมาชิก
    24 คน

ที่อยู่
    137 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 1304 1237,0 6832 9391
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางละเอียด สิงหลักษณ์

อายุ
    64 ปี

ที่อยู่
    137 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 1304 1237,0 6832 9391
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กล้วยตากนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นำเอาผลผลิตในพื้นที่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตผล โดยเริ่มต้นนำกล้วยพันธุ์มะลิอ่องมาทดลองตาก ปรากฏว่ามีรสชาดหวานอร่อยสามารถนำไปจำหน่ายได้ และได้มีการพัฒนาวิธีการตากแบบดั้งเดิมมาจากตากแผง มาเป็นการตากแบบตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์ จนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำกล้วยมาบ่มโดยนำกล้วยที่แก่จัดมาเรียงหมอน(เรียงเป็นชั้นๆ)ใช้ผ้าพลาสติกคลุมให้มิดชิดประมาณ 24-48 ชม.แล้วดึงผ้าพลาสติกออกทิ้งไว้4-5วันกล้วยจะสุก2.ปอกเปลือกกล้วย(เมื่อกล้วยเริ่มมีกลิ่นหอม) นำไปตากในตู้อบ3 แดด ในแดดที่ 4 ให้เก็บรวมกองไว้เวลาประมาณ13.00-14.00น. 3.เตรียมทำการแบบกล้วยโดยใช้มือกด นำไปตากในตู้อบอีก 2 แดด4.นำมาคัดแยกขนาดและนำเข้าตู้อบลมร้อยประมาณ1-2ชม.5.บรรจุใส่ภาชนะ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาดหอมหวาน, สะอาด
ปริมาณการผลิต
2,000 กก./เดือน
ราคา
กล่องใส 25 บาท(กล่องกระดาษ 30 บาท)
สถานที่จำหน่าย
- 137 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 0 1304 1237,0 6832 9391
- ร้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลก
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก