ไทย      อังกฤษ
 
ทอดมันปลากราย (สามจอ)
ชื่อผลิตภัณฑ์
ทอดมันปลากราย (สามจอ)
รหัสผลิตภัณฑ์
360600094701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นายกิตติศักดิ์ สุทธาภรณ์

ตำบล บ้านกอก อำเภอ จัตุรัส
จังหวัด ชัยภูมิ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายกิตติศักดิ์ สุทธาภรณ์

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    379/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4485-1734
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายกิตติศักดิ์ สุทธาภรณ์

อายุ
    43 ปี

ที่อยู่
    379/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4485-1734
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ทอดมันปลากรายเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ต้องการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ได้รับประทานนานขึ้น ทอดมันปลากรายสามจอ เริ่มต้นจากที่นายเที่ยง ธงสันเทียะ ได้ทำทอดมันเพื่อต้อนรับเจ้านายที่บ้านเยี่ยมหมู่บ้าน รสชาดอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ได้รับประทาน จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมาจนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเนื้อปลากรายหรือปลาฉลาดมาขูดหรือบดให้ละเอียด
2. นำเนื้อปลาที่ขูดหรือบดแล้ว ผสมกับพริกแกงและเครื่องปรุงรส
3. นวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและเหนียวจนได้ที โดดูจากเนื้อปลาจะมีความมันวาว
4. นำไปปั้นเป็นก้อน แล้วนำไปทอดในน้ำมัน ครั้งแรกให้ใช้ไฟอ่อน ๆ ก่อน แล้วค่อยเพิ่มไปขึ้นขนาดปานกลาง
5. นำไปรับประทานกับน้ำอาจาด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รดชาดอร่อย กลมกล่อม ได้มาตรฐานทุกครั้ง
ปริมาณการผลิต
6000 กิโลกรัมต่อเดือน
ราคา
กิโลกรัมละ 180 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 379/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 0-4485-1734
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส โทรศัพท์ 0-4484-0509