ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่ลายเข็มขัดโบราณ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ลายเข็มขัดโบราณ
รหัสผลิตภัณฑ์
360200864701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านเขว้าบูรพาชัย

ตำบล บ้านเขว้า อำเภอ บ้านเขว้า
จังหวัด ชัยภูมิ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านเขว้าบูรพาชัย

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 111 หมู่ที่ 14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4489-1359, 0-9844-9913
โทรสาร
    0-4489-1358
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางอำพวรรณ์ ขันคำ

อายุ
    38 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 111 หมู่ที่ 14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4489-1359, 0-9844-9913
โทรสาร
    0-4489-1358
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีวิตประจำวันจากปู่ย่า ตายาย สู่ ลูกหลาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต ละเอียดอ่อน ลวดลายบนพื้นผ้าได้แนวคิดจากวิถีชีวิตในการดำรงชีวิต ที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแบบในการคิดลวดลาย ซึ่งผ้าไหมมัดหมี่ลายเข็มขัดโบราณ ได้แนวคิดจากผู้ผลิตได้เห็นคุณยายรัดเข็ดขัดที่อยู่ในเอว จะได้นำมาเป็นแนวคิดในการคิดลวดลายบนผืนผ้า และผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่า ในอดีตกาลนิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหมจึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเส้นไหมมาฟอกย้อม
2. นำเส้นไหมที่ฟอกย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มามัดลวดลาย มัดหมี่ตามลายที่กำหนด
3. นำเส้นไหมที่มัดหมี่แล้ว ไปย้อมสีและโอบสีตามกำหนด
4. นำไปทอด้วยฟืม (ทอด้วยมือ)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลายดั้งเดิมแบบโบราณ และสีสวยงาม สีไม่ตก เนื้อผ้าแน่นหนา
ปริมาณการผลิต
100 เมตรต่อเดือน
ราคา
เมตรละ 1,250 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 111 หมู่ที่ 14 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0-4489-1359, 0-9844-9913
- ร้านชนนิกานต์ไหมไทย โทรศัพท์ 0-4489-1359, 0-9844-9913 โทรสาร 0-4489-1358
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า โทรศัพท์ 0-4489-1106