ไทย      อังกฤษ
 
น้ำมันแช่อาบและนวดตัวเฮอส์
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำมันแช่อาบและนวดตัวเฮอส์
รหัสผลิตภัณฑ์
993500034701

ประเภทผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท มูนทเวนตี้ จำกัด

ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท มูนทเวนตี้ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    00 คน

ที่อยู่
    507/398 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    01-8013866 , 02-6743397-98-99
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายธานินทร์ ดีสว่างเนตร

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    507/398 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    01-8013866
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากการทดลองใช้น้ำมันจากดอกเมล็ดทานตะวันที่ผลิตจากเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากเมล็ด ALMAN ที่ใช้ในสปา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและลดต้นทุนในการผลิตน้ำมันแช่อาบและนวดตัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นและเริ่มทำตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
-คัดเลือก ผสม ทดสอบ บรรจุ จำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
-ใช้น้ำมันจากเมล็พดดอกทานตะวันที่ผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทดแทนการนำเข้าเมล็ด ALMAN จากต่างประเทศ
ปริมาณการผลิต
ปริมาณ 150,000 บาท / ปี
ราคา
250 บาทชิ้น / กล่อง
สถานที่จำหน่าย
- 507/398 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 01-8013866 , 02-6743397-98-99