ไทย      อังกฤษ
 
รังผึ้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
รังผึ้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
700100164701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
โรงงานรัตนโกสินทร์ 1

ตำบล โคกหม้อ อำเภอ เมือง
จังหวัด ราชบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    โรงงานรัตนโกสินทร์ 1

จำนวนสมาชิก
    100 คน

ที่อยู่
    124 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
    032-316767,316788
โทรสาร
    032-321323
อีเมล์
    chousorn@potterythai.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวชูษร โฆษะบดี

อายุ
    38 ปี

ที่อยู่
    124 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
    032-316767,316788
โทรสาร
    032-321323
อีเมล์
    chousorn@potterythai.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ราชบุรีเมืองโอ่ง เมืองแห่งวัฒนธรรมและมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมายาวนาน มีตำนานและภูมิปัญญาในด้านช่าง 10 หมู่ โดยเฉพาะช่างปั้น มีโรงงานปั้นหม้อไห ชามตราไก่มาร่วม 70 ปี ปัจจุบันได้กำเนิดช่างปั้นรุ่นใหม่ มีความสามารถในการปั้นดิน ซึ่งนำมาสู่ภูมิปัญญาชาวบ้านจนเกิดงานปั้นจากเดิมโอ่งมังกรมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ ดีไซน์ใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์เซรามิค ซึ่งคนพื้นบ้านทั่วไปเรียกว่า เครื่องปั้นดินเผา ทั้งที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งและเครื่องใช้ อ่างบัว กระถางต้นไม้ เป็นสินค้าซึ่งมีราคาถูกและแพง ตามความประณีตของชิ้นงานบ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ดินในท้องที่เป็นวัตถุดิบหลัก ดินเป็นทำให้เกิดงาน เครื่องปั้นดินเผาหลายประเภท เป็นตัวกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต มีอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างผลิตภัณฑ์อีกทั้งเป็นตัวกำหนดต้นทุนการผลิต การใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก ก็จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่ำ วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องที่ ต.หลุมดิน และต.ธรรมเสนในจ.ราชบุรี ซึ่งคุณสมบัติดินมีความเหนียวเมื่อเปียกน้ำสามารถปั้นขึ้นรูปต่างๆ ได้ และเมื่อปล่อยให้แห้งจะคงรักษารูปเดิมไว้ มีความแข็งแกร่งดี หากนำไปเผาจะทำให้เกิดความแข็งแกร่งทนทานมากขึ้น หากมีการศึกษาในเรื่องรูปแบบให้มีความสวยงามและหลากหลาย ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดราชบุรี สามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้วยังเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งหรือของที่ระลึกให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ
1. การเตรียมเนื้อดิน
2. การขึ้นรูป
3. การขดยิ
4. การอบแห้ง
5. การเคลือบน้ำยา
6. การตกแต่ง
7. การเผา
8. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
9. การเก็บผลิตภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สามารถสร้างเครื่องปั้นดินเผาชิ้นใหญ่ได้ตามความต้องการ ผ่านกระบวนการเผาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง สามารถทนแดดทนฝนและไม่ขึ้นรา และสามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความแข็งแรงทนทาน สีสันสวยงาม สามารถใส่น้ำแล้วไม่รั่วซึม รวมทั้งเป็นเครื่องประดับตกแต่งเพื่อเพิ่มทั
ปริมาณการผลิต
400 ชิ้นต่อเดือน ราคา 7,500 บาท/ชิ้น
ราคา
ราคา 7,500 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- ในประเทศ ได้แก่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ตรัง สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี อุดรธานี ฯลฯ ต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ สเปน อิตาลี
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
-โรงงานรัตนโกสินทร์ 1 เลขที่ 124 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทรศัพท์. 032-316767,316788 โทรสาร. 032-321323 - Website : http://www.potterythai.com - E-mail : chousorn@potterythai.com ,choueserm@potterythai.com, lahn@potterythai.com