ไทย      อังกฤษ
 
น้ำพริกกุ้งเสียบตราแพแก้ว
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำพริกกุ้งเสียบตราแพแก้ว
รหัสผลิตภัณฑ์
700600154701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำพริก

ตำบล วัดแก้ว อำเภอ บางแพ
จังหวัด ราชบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำพริก

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    112 หมู่ที่ 9 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
    06-7547823
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวหวาย กลิ่นคง

อายุ
    61 ปี

ที่อยู่
    112 หมู่ที่ 9 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
    06-7547823
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ผลผลิตที่ได้ราคาตกต่ำหมดฤดูกาลก็ทำได้ไม่เต็มที่ จึงได้คิดหาอาชีพใหม่มารองรับ โดยจัดตั้งกลุ่มขึ้นในปี 2539 มีสมาชิกครั้งแรก 9 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 25,500 บาท รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.วัดแก้ว จำนวน 30,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 15 คน เงินทุนหมุนเวียน 55,000 บาท สมาชิกชุมชนได้เห็นการทำงานในรูปกลุ่มและการตลาดที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ของตำบล ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จากเวทีประชาคมตำบลวัดแก้ว
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำกระเทียม หัวหอมมาซอยเป็นแว่นๆ นำมาเจียวในน้ำมันให้เหลือง ตักขึ้นพักไว้ นำพริกป่น ตระไคร้ ใบมะกรูด ข่า มาตำให้ละเอียด นำไปผัดใส่เกลือไอโอดีน น้ำปลา น้ำส้ม มะขาม น้ำมะนาว กระเทียม หัวหอมเจียว แล้วใส่กุ้ง หอย ปลาหมึก ปลาข้าวสาร (ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำพริก) ผัดให้แห้ง ชิมรสตามใจชอบ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นวัตถุดิบที่สดและใหม่ ภาชนะที่ใช้ต้องสะอาด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรในการผลิต มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดภัย เหมาะแก่ทุกเพศ ทุกวัย
ปริมาณการผลิต
ผลิตเดือนละ ประมาณ 200 กิโลกรัมๆ ละ 200 บาท
ราคา
ขวดขนาดบรรจุ 100 กรัม ราคาขวดละ 35 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 112 หมู่ที่ 9 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 06-7547823
- จำหน่ายที่กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำพริก 112 หมู่ที่ 9 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทร.032-365420,06-7547823 และส่งขายทั่วไปในเขตจังหวัดราชบุรี