ไทย      อังกฤษ
 
สะเดาไทย หมายเลข 111
ชื่อผลิตภัณฑ์
สะเดาไทย หมายเลข 111
รหัสผลิตภัณฑ์
720500014701

ประเภทผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด

ตำบล วังยาง อำเภอ ศรีประจันต์
จังหวัด สุพรรณบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    126/2 หมู่ที่ 3 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์
    0-3553-5907, 0-3553-5528
โทรสาร
    0-3553-5709
อีเมล์
    Chatri@thaineem.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายชาตรี จำปาเงิน

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    126/2 หมุ่ที่ 2 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์
    0-3553-5907, 0-3553-5528
โทรสาร
    0-3553-5709
อีเมล์
    Chatri@thaineem.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร ฉีดพ่นส้มโอบริเวณบริษัทในปัจจุบัน (30 ไร่) จนไม่สามารถควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืช
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเม็ดสะเดามาตากแห้ง บดให้ละเอียด นำไปสกัดด้วยแอลกอฮอล์ แล้วนำสารที่ได้ไปทำให้เข้มข้น ปรุงแต่งให้เหมาะสม แล้วบรรจุขวดจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นสารที่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด
ปริมาณการผลิต
ผลิตได้ปีละ 5.000ลิตร
ราคา
ราคาลิตรละ 650 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 126/2 หมู่ที่ 3 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 0-3553-5907, 0-3553-5528
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายชาตรี นางสุภาภิญ จำปาเงิน บริษัทผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด 126/3 ม.3 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี