ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมกาบบัว
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมกาบบัว
รหัสผลิตภัณฑ์
341200224701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
ผ้าไหมกาบบัวบ้านลาดสมดี

ตำบล กุศกร อำเภอ ตระการพืชผล
จังหวัด อุบลราชธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ผ้าไหมกาบบัวบ้านลาดสมดี

จำนวนสมาชิก
    45 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4523-7061
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสำราญ เจริญท้าว

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4523-7061
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ประมาณ 180 ปี มาแล้ว ในปี 2537 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้า มีสมาชิก 45 คน ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ มีการทอผ้าไหมหมี่ข้อ หมี่ขั้น ซิ่นทิว หรือผ้าไหมมัดหมี่ลายดั้งเดิม ต่อมาได้มีการพัฒนาลวดลายผ้า ทำให้คุณภาพของผ้ามีคุณภาพดีขึ้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำเส้นไหมมาฟอก
2.ย้อมสีตามที่ต้องการ ผึ่งให้แห้งซึ่งปัจจุบันใช้การย้อมสีจากธรรมชาติและสีเคมี
3.มัดหมี่ตามลวดลาย และตามกระบวนการทอจนเสร็จ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลวดลายสวยงาม
ปริมาณการผลิต
90 เมตร/เดือน
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 0-4523-7061
- ภายในจังหวัดและนอกเขตจังหวัด
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสำราญ เจริญท้าว เลขที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี