ไทย      อังกฤษ
 
ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า
รหัสผลิตภัณฑ์
994400494701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
Glass Museum

ตำบล สายไหม อำเภอ สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    Glass Museum

จำนวนสมาชิก
    16 คน

ที่อยู่
    119/320 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ซอย22 ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    02-991-4586
โทรสาร
    02-991-3931
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาว นงนุช พลไธสง

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    119/320 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 ซ. 22 ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    02-991-4586
โทรสาร
    02-991-3931
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์แก้วเป่าเกิดขึ้นจากการนำแท่งแก้วทดลอง ซึ่งมีคุณลักษณะที่หลอมไฟแล้วไม่เกิดการแตกร้าวเมื่อเย็นตัวมาประดิษฐ์ดัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำมาทดลองทำเป็นอาชีพ โดยพัฒนารูปแบบงานอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำมาเคลือบทอง เพ้นท์สีและพ่นทราย ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์  
2. ตัดแท่งแก้วให้ได้สัดส่วนและรูปแบบที่ต้องการ  
3. นำแท่งแก้วมาลนไฟให้มีความอ่านตัวและดัดแต่งให้ได้รูปร่างและสัดส่วนตามที่ต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สินค้ามีความปราณีต สวยงาม ออกแบบทันสมัย เหมาะกับการใช้งาน พัฒนารูปแบบอย่าง ต่อเนื่องเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ
ปริมาณการผลิต
ชิ้นเล็ก ผลิตได้ประมาณ 100,000 ชิ้นเดือน ชิ้นใหญ่ 500-1,000 ชิ้น/เดือน
ราคา
Size S ราคา 30 บาท /ชิ้น Size M ราคา 180 บาท/ชิ้น Size L ราคา 280 บาท/ ชิ้น Size XL ราคา 890 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
119/320 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 ซ. 2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร .02-991-4586