ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าด้นมือ ปลอกหมอน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าด้นมือ ปลอกหมอน
รหัสผลิตภัณฑ์
720900194701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
ผ้าด้นมือ U-THONGQUILTS

ตำบล กระจัน อำเภอ อู่ทอง
จังหวัด สุพรรณบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ผ้าด้นมือ U-THONGQUILTS

จำนวนสมาชิก
    80 คน

ที่อยู่
    142 หมู่ที่ 3 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์
    035-551300
โทรสาร
    035-551300
อีเมล์
    U-thongquilt777@yohoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางภารดี ศรีเหรา

อายุ
    41 ปี

ที่อยู่
    142 หมู่ที่ 3 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์
    035-551300
โทรสาร
    035-551300
อีเมล์
    U-thongquilt777@yohoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เมื่อประมาณปี 2532 ได้มีสตรีชาวอเมริกัน เข้ามาสอนงานด้นมือให้คุณภารดี ศรีเหรา และได้ฝึกสอนให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากการทำนา ผลิต จำหน่ายและส่งออกไปที่เกาะฮาวาย ประเทศอเมริกา วัสดุที่ใช้นำมาจากภายในประเทศทั้งหมด และได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และศูนย์อุตสาหกรรมภาค 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เลือกผ้าที่ต้องการมาลงแบบนำมาเนายึดกับผ้าพื้นแล้วสอยติดกัน แล้วนำมาเขียนลายด้วยมือ แล้วนำไปเนายึดกับแผ่นใยสังเคราะห์เข้าสดึงด้นมือจนทั่วชิ้นงาน เย็บด้วยมือ นำไปซัก ตรวจความเรียบร้อยบรรจุกล่อง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นสินค้าที่ด้นด้วยมือเน้นความปราณีต พิถีพิถันตามความต้องการของลูกค้า ไม่มีสิ่งทำลายธรรมชาติ และได้นำผ้าไหมมาเพิ่มมูลค่าโดยนำมาเป็นผ้าห่มด้นมือเป็นเจ้าเดียวในประเทศ
ปริมาณการผลิต
800 ชิ้น / เดือน
ราคา
300-18,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 142 หมู่ที่ 3 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 035-551300
- เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เชียงใหม่ ภูเก็ต กทม.
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
035-551300 / 01-8041935