ไทย      อังกฤษ
 
ชาเขียวใบหม่อน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชาเขียวใบหม่อน
รหัสผลิตภัณฑ์
341000394701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
ชาเขียวใบหม่อน

ตำบล โพนงาม อำเภอ บุณฑริก
จังหวัด อุบลราชธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ชาเขียวใบหม่อน

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    95/7 หมู่ที่ 12 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4520-1235
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางหนูสิน รอบโลก

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    95/7 หมู่ที่ 12 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4520-1235
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ชาวบ้านตำบลโพนงาม ปลูกหม่อนเป็นจำนวนมากเนื่องจากนำไปเลี้ยงไหมในการทอผ้าต่อมามีผู้ปลูกจำนวนมาก การทอผ้าจำนวนน้อยลงทำให้ใบหม่อนเกิดการเสียหาย กลุ่มจึงได้นำใบหม่อนทำเป็นชาเขียวใบหม่อน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.เก็บใบหม่อนโดยนับจากใบที่ 3-4 จากยอด นำมาล้างให้สะอาดหั่นให้ละเอียด
2. นำไปลวกในน้ำจัดป1.เก็บระมาณ 20-30 นาทีแล้วนำไปล้างในน้ำเย็น
3. ผึ่งลมทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
4. นำมาคั่วในไฟอ่อนๆ จนแห้งแล้วอบฆ่าเชื้อโรค เสร็จแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นเครื่องดื่มที่ใช้การปรุงแบบง่าย ดื่มแล้วชื่นใจ
ปริมาณการผลิต
100-300 กล่อง/เดือน
ราคา
กล่องละ 25 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 95/7 หมู่ที่ 12 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 0-4520-1235
- ร้านค้าภายในจังหวัด และงานเทศกาลต่างๆ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางหนูสิน รอบโลก 95/7 หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี