ไทย      อังกฤษ
 
ไวน์แดงผลไม้
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไวน์แดงผลไม้
รหัสผลิตภัณฑ์
571000044701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทเชียงรายไวน์เนอรี่จำกัด

ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่สรวย
จังหวัด เชียงราย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทเชียงรายไวน์เนอรี่จำกัด

จำนวนสมาชิก
    7 คน

ที่อยู่
    160 หมู่ที่ 7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    0-5395-0257
โทรสาร
    0-5395-0258
อีเมล์
    info@chaingraiwinery.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายนพรัตน์ สุวรรณเตมีย์

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    160 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    0-5395-0257
โทรสาร
    0-5395-0258
อีเมล์
    info@chaingraiwinery.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ไวน์ เป็นเครื่องดื่มของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ จนไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัดว่าตั้งแต่เมื่อใด และใครเป็นผู้ผลิตคนแรก ตำนานของชาวเปอร์เซียกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยกษัตริย์ยัมชิด บางตำนานก็กล่าวว่ากำเนิดมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 19 ค้นพบโดยหลุยส์ ปาสเตอร์ นักวิชายาศาสตร์คนดังของโลกพบว่ายีสต์หรือเชื้อราขนาดเล็ก เป็นตัวเปลี่ยนน้ำตาลในผลไม้เป็นแอลกอฮอล์ สำหรับไวน์กระชายดำ เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และนำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่ปลูกขึ้นเองที่มีสรรพคุณทางยา (กระชายดำ)ที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง ผสมผสานกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเป็นไวน์กระชายดำสัญญลักษณืที่มีคุณภาพและรสชาดดีเยี่ยม ภายใต้การควบคุมของบริษัทเชียงรายไวน์เนอรี่ จำกัด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำกระชายดำ มะเม่า กระเจียบ ลิ้นจี่ กระท้อน เป็นวัตถุดิบในการผลิต
นำมาหมักตามกระบวนการผลิตไวน์ จนเกิดแอลกอฮอล์ ผ่านกระบวนการปรุงรส กลิ่น สี การกรองและบรรจุที่ได้มาตรฐานของโรงงานของบริษัทเชียงรายไวน์เนอรี่ จำกัด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นไวน์ที่ผลิตจากผลไม้ที่บริษัทปลูกขึ้นเองโดยไม่ใช้สารเคมีในการปลูก จึงมีรส กลิ่น เป็นที่นิยมของตลาดภายในและภายนอกประเทศ
ราคา
300-400 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 160 หมู่ที่ 7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 0-5395-0257
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
160 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย