ไทย      อังกฤษ
 
ผักสดปลอดภัยจากสารพิษ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผักสดปลอดภัยจากสารพิษ
รหัสผลิตภัณฑ์
991000384701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรสวนสามบาง

ตำบล บางพรม อำเภอ ตลิ่งชัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรสวนสามบาง

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    6 หมู่ 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    02-8879143
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางอัมพร จาติกุล

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    54 หมู่ 7 ถนนสวนผัก ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    06-9840335
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ประธานกลุ่มทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีมาก่อน ประสบปัญหาต้นทุนสูง ผักราคาต่ำ ทำให้ต้องกู้เงินมาลงทุนใช้จ่ายเป็นเช่นนี้หลายปี จนกระทั่งมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงจึงหันมาทำอย่างจริงจัง โดยทำปุ๋ยหมัก สมุนไพรกำจัดแมลงใช้เอง และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มผลิตผักจำหน่ายผักสดปลอดภัยจากสารพิษขึ้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เตรียมดินโดยใส่ปุ๋ยหมัก แล้วนำฟางมาคลุมหน้าดิน จากนั้นหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไป 7 วัน ผักจะเริ่มงอกเป็นต้นเล็กๆ จากนั้น 10 วันใส่ปุ๋ยทางดิน 25 วันใส่ปุ๋ยทางใบ ประมาณ 1 เดือนทิวต้นไม่สมบูรณ์ออก เว้นระยะห่างไม่ให้เบียดกัน หลักจากผักเจริญเติบโตเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก็บรรจุลงถุงจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
จุดเด่นอยู่ที่ถุงที่ใช้บรรจุซึ่งได้รับจากสำนักพัฒนาสังคม กทม. ซึ่งจะต้องมีการตรวจสารพิษทุกเดือนก่อนออกจำหน่าย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังได้ FOOD SAFTY จากกระทรวงสาธารณสุข
ปริมาณการผลิต
แตกต่างตามฤดู ไม่สามารถระบุได้
ราคา
ถุงละ 10,20 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 6 หมู่ 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 02-8879143
- 54 หมู่ 7 ถนนสวนผัก ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 06-9840335
- ตลาดน้ำตลิ่งชัน(เสาร์-อาทิตย์) , เซฟอี (พุทธมณฑลสาย 2) , สวนลุมพินี 05.00- 10.00 น. (เสาร์-อาทิตย์) , DTAC ฯลฯ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
6 หมู่ 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทรศัพท์ 02-4484199 , 09-7931020