ไทย      อังกฤษ
 
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป
รหัสผลิตภัณฑ์
530300314701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ตำบลหาดล้า

ตำบล หาดล้า อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ตำบลหาดล้า

จำนวนสมาชิก
    213 คน

ที่อยู่
    17 หมู่ที่ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์
    0-6205-2720
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางพิกุล บุญเมิง

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    40 หมู่ที่ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์
    0-6205-2720
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ตำบลหาดล้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 25444 โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากกลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในระดับหมู่บ้าน เดิม ต้นมะม่วงหิมพานต์เป็นพืชโตเร็วที่ทางนิคมลำน้ำน่านได้นำมามอบให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์มาปลูกเพื่อพัฒนาที่ดินทำกินของตนเอง ในช่วงแรกๆ ราษฎรไม่ค่อยสนใจที่จะดูและรักษาต้นมะม่วงหิมพานต์มากนัก มีเพียงรายเดียวที่สนใจและนำมาพัฒนาและแปรรูปเมล็ดของมะม่วงหิมพานต์เป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ตากแห้ง ต่อมาผลิตภัณฑ์แปรรูปของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป จึงเกิดการรวมตัวและตั้งกลุ่มขึ้นตามหมู่บ้านต่าง ๆ และขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น เกิดการแข่งขันด้านราคา ทำให้ราคาตกต่ำ จึงเกิดการพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มระดับตำบล เพื่อใช้เป็นกลไกในการกำหนดราคาและรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นประเภทต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ตากแห้ง อบเกลือ อบเนย เคลือบโอวัลติน เคลือบกาแฟ กระยาสารทเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ในเบื้องต้น จะมีการแปรรูปเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ตากแห้ง มีขั้นตอน ดังนี้
1.เก็บเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่แก่จัดผึ่งแดดให้แห้งประมาณ 2 - 3 วัน
2.เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ผ่านการผึ่งแดดไปแช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ 2 - 3 คืน แล้วนำมาล้างให้สะอาด แกะเปลือกข้างนอกออก(แกะด้วยมือไม่ใช้เครื่องแกะ) จะเหลือเปลือกข้างในเป็นสีชมพู แล้วนำไปอบด้วยตู้อบพลังแสงอาทิตย์ 2 - 3 แดด แกะเปลือกข้างในที่เป็นสีชมพูออก     และนำไปอบในตู้อบพลังแสงอาทิตย์อีกครั้ง ประมาณ 2 - 3 แดด จะได้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่มีสีขาว พร้อมที่จะนำไปแบ่งบรรจุภัณฑ์ตามขนาดที่ต้องการหรือจะนำไปแปรรูปเป็นประเภทอื่นๆ ตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
หวาน มัน กรอบ สะอาด ปลอดสารพิษ ถูกหลักอนามัย
ปริมาณการผลิต
500 - 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน
ราคา
180 - 220 บาท/กิโลกรัม
สถานที่จำหน่าย
- 17 หมู่ที่ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 0-6205-2720
- ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop จังหวัดอุตรดิตถ์
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์