ไทย      อังกฤษ
 
อาหารทะเลแปรรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแปรรูป
รหัสผลิตภัณฑ์
994600214701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ศิริศักดิ์

ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ศิริศักดิ์

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    55 อ่อนนุช 43 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-1900-6526, 0-1929-4244
โทรสาร
    0-2721-3743
อีเมล์
    sirisakseafood@thai.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางปราณี ทวีสุข

อายุ
    33 ปี

ที่อยู่
    55 ซอยอ่อนนุช 43 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0-1900-6526, 0-1929-4244
โทรสาร
    0-2721-3743
อีเมล์
    sirisakseafood@thai.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมคุณป้า ทำขายที่ต่างจังหวัด เพียงนิดหน่อย และไม่มีการอบขายวันต่อวัน เพียงวันละไม่กี่กิโล ต่อมาจึงนำมาพัฒนาให้สามารถเก็บไว้ได้นานและนำมาขายในกรุงเทพมหานคร และมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด จนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำวัตถุดิบ (ผลิตภัณฑ์ทางทะเล) มาทำความสะอาด และคัดแยก ผึ่งแดด และนำมาปรุงรสพร้อมเข้าอบ และบรรจุเพื่อจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เก็บไว้ได้นาน และสามารถนำไปดัดแปลงเป็นอาหารเมนูอื่นได้อีกหลากหลาย
ปริมาณการผลิต
ผลิตได้เดือนละ 1,000 กก.
ราคา
แพ็คละ 35 - 50 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 55 อ่อนนุช 43 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 0-1900-6526, 0-1929-4244
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางปราณี ทวีสุข (0-1900-6526)