ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าทอลายหมากนัด
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าทอลายหมากนัด
รหัสผลิตภัณฑ์
530400144701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านธรรมวงค์

ตำบล ห้วยมุ่น อำเภอ น้ำปาด
จังหวัด อุตรดิตถ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพสตรีบ้านธรรมวงค์

จำนวนสมาชิก
    26 คน

ที่อยู่
    110/48 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์
    0-6267-0006
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางลำธาร จันทา

อายุ
    31 ปี

ที่อยู่
    110/48 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์
    0-6267-0006
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมที ผ้าทอลายหมากนัด ถูกนำเข้ามาเผยแพร่และฝึกสอนโดย สำนักพระราชวัง ให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ในสมเด็นพระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ภายใต้พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการการประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดฯ กองทัพภาคที่ 3 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับกลุ่มทอผ้าบ้านธรรมวงค์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีสมาชิกส่วนหนึ่งในกลุ่มเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ภูขัดฯ และภ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มจนสามารถสามารถทอผ้าลายดังกล่าวได้ทุกคน นอกจากนี้ยังได้ติดต่อขอรับการฝึกสอนเพิ่มเติมด้านการทอผ้ารูปแบบต่างๆและการบริหารจัดการกลุ่มจากหน่วยงานของรัฐอีกหลายแห่ง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วยผ้าทอลายหมากนัด ลายลูกแก้ว   ลายลูกกง ลายสร้อยดอกหมาก ลายดอกพิกุล ลายดอกผักแวน ลายมัดหมี่   ผ้าพื้น ผ้าขิด ผ้าลายน้ำไหล ผ้าตีนจก ผ้าล้อ และผ้าสไบต่างๆ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
การทอผ้าของบ้านธรรมวงค์ เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในศูนย์ศิลปาชีพภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์ศิลปาชีพได้ส่งอาจารย์มาสอนราษฎรที่ยากจนและสมาชิกในโครงการ ขั้นตอนในการทอมีดังนี้
1.การกรอด้าย
2.การโว้น
3.การสอดเส้นฝ้ายเข้ากับฟืม
4.การเก็บลาย
5.การเก็บตะกรอหรือแกะลาย
6.การทอ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้เส้นฝ้ายแท้ สีไม่ตก ทอด้วยมือ มีความคงทน
ปริมาณการผลิต
40 ชิ้น/เดือน
ราคา
400 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 110/48 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 0-6267-0006
- ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop จังหวัดอุตรดิตถ์
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์