ไทย      อังกฤษ
 
สมุดโน๊ตที่ระลึก
ชื่อผลิตภัณฑ์
สมุดโน๊ตที่ระลึก
รหัสผลิตภัณฑ์
770600074701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทกระดาษสับปะรด 2001 จำกัด

ตำบล ต.หนองตาแต้ม อำเภอ อ.ปราณบุรี
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทกระดาษสับปะรด 2001 จำกัด

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    476 หมู่ที่ 3 ต.ต.หนองตาแต้ม อ.อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
    032622659
โทรสาร
    032622659
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    Mrs. Siriwan Phophiphat

อายุ
    39 ปี

ที่อยู่
    476 หมู่ที่ 3 ต.ต.หนองตาแต้ม อ.อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
    032622659
โทรสาร
    032622659
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กล่องกระดาษโน๊ตเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่มีธุรกิจโรงแรม รวมถึงหน่วยงานราชการที่ต้องการทำของต่าง ๆ โดยทางศูนย์ได้เสนอสินค้าหลายรูปแบบแต่กล่องกระดาษโน๊ตเป็นที่สนใจของลูกค้ามากทำให้เกิดการผลิตจะออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำกระดาษสับปะรดมาติดประกอบเป็นรูปกล่องและใช้วัสดุเหลือใช้มาประกอบตกแต่งอย่างมีศิลปะและมีเอกลักษณ์สีสันสวยงามและเนื้อกระดาษด้านในสามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับธุรกิจของลูกค้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ตัวผลิตภัณฑ์บ่งออกให้เห็นการนำวัสดุเหลือใช้มาตกแต่งรวมกับหอยซึ่งเป็นหอยที่นำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
ปริมาณการผลิต
3,000 - 5,000 ชิ้น / เดือน
ราคา
80-120
สถานที่จำหน่าย
- 476 หมู่ที่ 3 ต.ต.หนองตาแต้ม อ.อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032622659
- - โรงแรมโซฟิเทลหัวหิน โรงแรมฮิลตันหัวหิน ศูนย์จำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
PINEAPPLE PAPER 2001 476 ม.3 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0-3262-2659