ไทย      อังกฤษ
 
ชุดขันโตกประยุกต์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชุดขันโตกประยุกต์
รหัสผลิตภัณฑ์
500500374701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
นางประภาพร ยิ้มละมัย

ตำบล สันปูเลย อำเภอ ดอยสะเก็ด
จังหวัด เชียงใหม่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางประภาพร ยิ้มละมัย

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    205 หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053867175
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางประภาพร ยิ้มละมัย

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    205 หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    069234649,053867175
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ชุดขันโตกประยุกต์เป็นการนำวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบล้านนาไทยสมัยดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและเพิ่มความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ขึ้นโครงสร้าง นำโครงสร้างมาทำการสานเป็นสินค้าตามลวดลายและแบบที่กำหนด นำไปทำสี เคลือบเงาด้วยขี้ผึ้งหรือสะแลก ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เช็คทำความสะอาดและขัดเงา
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือล้านนา สีสันธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
100-200 ชุดต่อเดือน
ราคา
500-700 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 205 หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 053867175
- 205 หมู่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 069234649,053867175