ไทย      อังกฤษ
 
อาหารทะเลแปรรูป น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา
ชื่อผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแปรรูป น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา
รหัสผลิตภัณฑ์
830100614701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทสยามเซาเทิร์นฟู้ดไลน์ จำกัด

ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทสยามเซาเทิร์นฟู้ดไลน์ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    35 คน

ที่อยู่
    33 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    0-7631-4111-3,01-8693511
โทรสาร
    0-7631-4115
อีเมล์
    ssflth@yahoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายนฤชัย ผลสิน

อายุ
    39 ปี

ที่อยู่
    33 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    0-7631-4111-3,01-8693511
โทรสาร
    0-7631-4115
อีเมล์
    ssflth@yahoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นการนำอาหารทะเลชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาพัฒนาเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำอาหารทะเลมาแปรรูปเป็นรสชาดต่าง ๆ ซึ่งจะยังคงเอกลักษณ์รสชาดของอาหารทางใต้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาดอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด มีการพัฒนารูปแบบและรสชาดเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด
ปริมาณการผลิต
300 กก./วัน
ราคา
ราคา 35,55,105 ,185บาท
สถานที่จำหน่าย
- ร้านจำหน่ายของที่ระลึก กรทอง 69/5 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต