ไทย      อังกฤษ
 
ผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้
รหัสผลิตภัณฑ์
500102014701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
สหกรณ์เชียงใหม่จำกัด

ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    สหกรณ์เชียงใหม่จำกัด

จำนวนสมาชิก
    68 คน

ที่อยู่
    55 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053224942,053357400
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายพรชัย เหลืองอาภาพงศ์

อายุ
    51 ปี

ที่อยู่
    112 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    053357400,053224942
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผลไม้ภาคเหนือมีมากมาย มีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด การแปรรูปโดยนำไปทำไวน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลไม้เป็นทางเลือกหนึ่ง สหกรณ์ไวน์เชียงใหม่ ได้รวบรวมสมาชิก 68 ราย นำผลไม้ เช่น มะยม มะเกี๋ยง ฯลฯ ทำเป็นไวน์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการแผนใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่สมาชิก สามารถผลิตไวน์ที่ได้มาตรฐานสากลดีที่สุดในภาคเหนือ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดจากผลไม้ที่ดีที่สุด มีความสุกเต็มที่ ปลอดสารพิษ ต้องสดมาก ๆ นำมาล้างน้ำไหล แกะเปลือก เด็ดขั้ว บดละเอียดพอสมควร ใส่ถังหมัก ฆ่าเชื้อ 1 คืน ใส่ยีสต์หมักต่อในห้องควบคุมอุณหภูมิ 18 องศา ประมาณ 1-2 เดือน จึงถ่ายเข้าถังบ่มควบคุมอุณหภูมิ 3-10 องศาเซลเซียส ประมาณ 5-6 เดือน นำมาหยุดเชื้อ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพดีทั้งสีกลิ่นรส บรรจุภัณฑ์สวยงาม
ปริมาณการผลิต
20,000 ขวด ต่อเดือน
ราคา
250-300 บาท/ขวด
สถานที่จำหน่าย
- 55 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053224942,053357400