ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ลายขอแง้นน้อย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ลายขอแง้นน้อย
รหัสผลิตภัณฑ์
360200874701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านเขว้า

ตำบล บ้านเขว้า อำเภอ บ้านเขว้า
จังหวัด ชัยภูมิ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านเขว้า

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    575 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4483-9159,0-1879-9300
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางจอมศรี สิงห์เผ่น

อายุ
    59 ปี

ที่อยู่
    575 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4483-9159,0-1879-9300
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนชาวอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าใช้ในชีวิตประจำวันจากพ่อแม่สู่ลูก จากลูกสู่หลานเป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต ละเอียดอ่อน ลวดลายบนผืนผ้าได้แนวคิดจากวิถีในการดำรงชีวิต ที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลาย โดยเฉพาะลาย"ขอแง้นน้อย" ได้แนวคิดจากตะขอไม้ไผ่ที่ใช้สำหรับแขวนของใช้สำหรับชาวนา มาเป็นแนวคิดในการทำลวดลายมัดหมี่ ซึ่งในอดีตกาลผ้าไหมมัดหมี่นิยมใส่ไปในงานพิธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหมมัดหมี่จึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเส้นไหมไปฟอกย้อม
2. นำเส้นไหมที่ฟอกย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปมัดลวดลายลายมัดหมี่ตามที่กำหนด
3. นำเส้นไหมที่มัดหมี่แล้ว ไปย้อมสีและโอบสีตามที่กำหนด
4. นำไปทอด้วยฟืม (ทอด้วยมือ)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลวดลายสวยงาม ละเอียดอ่อนช้อย เนื้อหนา สีไม่ตก
ปริมาณการผลิต
500 เมตรต่อเดือน
ราคา
250 บาทต่อเมตร
สถานที่จำหน่าย
- 575 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0-4483-9159,0-1879-9300
- สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 0-4483-9481
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า โทร 0-4489-1106