ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่ลายขัดพื้นฐาน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ลายขัดพื้นฐาน
รหัสผลิตภัณฑ์
360200174701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
นางสมร ชัยสร

ตำบล บ้านเขว้า อำเภอ บ้านเขว้า
จังหวัด ชัยภูมิ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางสมร ชัยสร

จำนวนสมาชิก
    35 คน

ที่อยู่
    542/2 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4449-1037
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสมร ชัยสร

อายุ
    72 ปี

ที่อยู่
    542/2 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์
    0-4449-1037
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอบ้านเขว้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ควบคู่กับชุมชนอำเภอบ้านเขว้ามาตั้งแต่อดีตกาล ซึ่งเริ่มจากการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจากปู่ยาตายาย สู่ลูกหลาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน เน้นความปราณีต ละเอียดอ่อน ลวดลายบนผืนผ้าได้แนวคิดมาจากวิถึชีวิตในการดำรงชีวิตที่อาศัยธรรมชาติที่อยู่รอบข้างมาเป็นแนวคิดในการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า ผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีคุณค่า ในอดีตกาลผ้ามัดหมี่นิยมส่วมใส่ไปในงานพีธีที่เป็นศิริมงคล ผ้าไหมมัดหมี่จึงเป็นศิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ และผ้าไหมมัดหมี่ลายขัดพื้นฐาน เป็นลายดังเดิมที่อยู่คู่กับอำเภอบ้านเขว้ามาแล้วร้อยปี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเส้นไหมมาฟอกย้อม
2. มัดลวยลาย ลายมัดหมี่ตามแบบ
3. นำเส้นไหมที่มัดลวดลายมัดหมี่แล้ว นำไปย้อมสีและโอบสี
4. นำไปทอทอด้วยฟืม (ทอมือ)
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อผ้าแน่น ลวดลายละเอียด สวยงามแสดงถึงความเป็นโบราณ
ปริมาณการผลิต
120 เมตรต่อเดือน
ราคา
1500 บาทต่อเมตร
สถานที่จำหน่าย
- 542/2 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 0-4449-1037
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ โทร 0-4489-1106