ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์
341100474701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสวาง

ตำบล โนนสวาง อำเภอ กุดข้าวปุ้น
จังหวัด อุบลราชธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสวาง

จำนวนสมาชิก
    72 คน

ที่อยู่
    109 โนนสวาง หมู่ที่ 1 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4538-3017
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางหนูเพ็ญ โคตรขาว

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    109 โนนสวาง หมู่ที่ 1 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์
    0-4538-3017
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนสวางเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณ
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 สมาชิกก่อตั้ง 20 คน ปัจจุบันมี 72 ตน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำเส้นไหมฟอกสารเคมีแล้วนำไปล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง
2.นำเส้นไหมมัดหมี่(มัดลายตามต้องการ)จำเป็นต้องย้อมสีหลายครั้งตามลวดลายที่กำหนด
3.แก้มัดลายออก ก็จะเห็นเส้นไหมเป็นลายตามต้องการ
4.ไดิไหมให้ได้ความยาวตามต้องการเพื่อต่อไหมสืบฮูกเป็นเส้นไหมยืน
5.กรอหลอดไหมเพื่อใช้เป็นเส้นพุ่ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สีไม่ตก มีความมันวาวในเนื้อผ้า เนื้อผ้าเรียบหนาสม่ำเสมอ หลากหลายลวดลาย
ปริมาณการผลิต
390 เมตร/เดือน
ราคา
เมตรละ 500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 109 โนนสวาง หมู่ที่ 1 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 0-4538-3017
- ในตัวจังหวัด,นอกเขตจังหวัด ,เทศกาลต่าง ๆ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางหนูเพ็ญ โคตรขาว เลขที่109 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลฯ