ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยเบรคแตก
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยเบรคแตก
รหัสผลิตภัณฑ์
311700134701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสมบูรณ์

ตำบล ดงอีจาน อำเภอ โนนสุวรรณ
จังหวัด บุรีรัมย์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสมบูรณ์

จำนวนสมาชิก
    39 คน

ที่อยู่
    1 หมู่ 1 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 1879 5084 , 0 9845 0469
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางมณเฑียร ที่รัก

อายุ
    38 ปี

ที่อยู่
    1 หมู่ 1 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์
    0 1879 5084 , 0 9845 0469
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การแปรรูปถนอมอาหารมีการทำมาแต่โบราณ เช่น กล้วยทอด กล้วยฉาบ ขนมกล้วย เป็นต้น ต่อมาได้คิดค้น ดัดแปลงทำสูตรต่างๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย และเป็นตัวเลือกของลูกค้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสมบูรณ์ได้คิดค้นสูตรไม่ใสน้ำตาล แต่ให้มีรสหวานเล็กน้อยได้ ตั้งชื่อว่า "กล้วยเบรคแตก" ประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นถิ่นภูเขาไฟ ธาตุอาหารในดินมีสูง ทำให้กล้วยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีรสชาติดีกว่าที่อื่น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำกล้วยน้ำว้าดิบปอกเปลือก
2. เอากล้วยที่ปอกเปลือกแล้วใส่ถุงบ่มไว้ 2 คืน
3. นำกล้วยที่บ่มแล้วมาทอดให้เหลือง แล้วตักออกจากน้ำมัน พักไว้
4. เอาเกลือโรย บรรจุถุงจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีรสหวานธรรมชาติ บาง กรอบ หวานมัน อร่อย
ปริมาณการผลิต
3,000-4,000 ถุง/เดือน (ตามความต้องการของตลาด)
ราคา
บรรจุกล่อง น้ำหนัก 150 กรัม ราคาขายส่ง 30 บาท ขายปลีก 35 บาท , บรรจุถุง น้ำหนัก 200 กรัม ขายส่ง 20 บาท ขายปลีก 25 บาท
สถานที่จำหน่าย
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ , สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ