ไทย      อังกฤษ
 
ไม้เทพธาโร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไม้เทพธาโร
รหัสผลิตภัณฑ์
920600254701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด

ตำบล เขากอบ อำเภอ ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด

จำนวนสมาชิก
    58 คน

ที่อยู่
    78/1 หมู่ที่ 1 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทรศัพท์
    0-1895-0832
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    เรวัฒน์ ปานทน

อายุ
    30 ปี

ที่อยู่
    78/1 หมู่ที่ 1 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทรศัพท์
    0-1895-0832
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากรากไม้เทพธาโรจะมีมากในจังหวัดตรัง ซึ่งได้ถูกตัดทิ้งในสมัยปลูกยางพารา ไม้เทพธาราเป็นไม้มีค่า และมีประโยชน์อย่างยิ่ง คือเป็นไม้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ปลวกมอดไม่กินและถือเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งทางกลุ่มจึงได้ขุดรากไม้เทพธาโรมาใช้ประโยชน์ดีกว่าปล่อยให้ชาวสวนเผาทิ้ง โดยนำมาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการแกะสลัก และวิธีกลึง เพื่อเป็นของที่ระลึกและประดับตกแต่งบ้าน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. ขุดรากไม้เทพธาโร
2. ตัดเป็นชิ้น ขนาดที่ต้องการ
3. ใช้เครื่องกลึงไม้กลึงให้เป็นรูปแบบที่ต้องการแล้วนำมาเขียนลวดลายด้วยวิธีใช้ความร้อน หรือใช้เครื่องมือแกะสลักให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ เช่น ปลาพะยูน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อไม้มีกลิ่นหอม เป็นไม้มงคล เนื้อไม้จะป้องกันการรบกวนของปลวกและมอดได้
ปริมาณการผลิต
จำนวนเฉลี่ย 8,000 - 10,000.- ชิ้น/เดือน
ราคา
1.โถ ราคาตั้งแต่ 800 - 1,300.-บาท 2.พยูน ราคาตั้งแต่ 150 - 18,000.-บาท 3. อื่นๆ ตามขนาด รูปแบบที่ต้องการ
สถานที่จำหน่าย
- 78/1 หมู่ที่ 1 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 0-1895-0832