ไทย      อังกฤษ
 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยประยุกต์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยประยุกต์
รหัสผลิตภัณฑ์
650500184701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
หัตถกรรมดินไทยประยุกต์

ตำบล เนินกุ่ม อำเภอ บางกระทุ่ม
จังหวัด พิษณุโลก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    หัตถกรรมดินไทยประยุกต์

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    181 หมู่ที่ 7 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 1848 7752, 0 5539 6056
โทรสาร
    0 5539 6056
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางขวัญเรือน เต็งเจริญชัย

อายุ
    34 ปี

ที่อยู่
    181 หมู่ที่ 7 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 1848 7752
โทรสาร
    0 5539 6056
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สมัยก่อนเห็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำจากผ้า,พลาสติก จึงคิดหาวัสดุที่ทำแล้วมีความปราณีต ช่วงนั้นมีดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่นดูแล้วสวยงามเหมือนธรรมชาติ แต่ราคาดินแพงมากไม่สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพได้ จึงคิดหาวัสดุอื่นมาทดแทน โดยหาวัตถุดิบในท้องถิ่น ทดลองคิดค้น สูตรดินและพัฒนาเนื้อดินให้มีความเหมาะสมกับการปั้นและประดิษฐ์ให้เหมือนธรรมชาติ ดินที่คิดค้นมีความสวยงาม สวยนาน ทน ไม่ขึ้นรา ไม่ดำ ยืดหยุ่นได้ ไม่แตกหักง่าย ถูกแดดไม่ละลาย สีไม่ซีด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีความปราณีตสวยงามเหมือนจริง สวยทน สวยนาน,ไม่ขึ้นรา ไม่ดำ ไม่แตกหักง่าย สีไม่ซีด
ปริมาณการผลิต
ของจิ๋ว 30,000 ชิ้น/เดือน พวงมาลัย 1,500 พวงต่อเดือน
ราคา
3-500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 181 หมู่ที่ 7 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 0 1848 7752
- ร้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลก
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก