ไทย      อังกฤษ
 
สบู่มุกมณีเจ็ดสี
ชื่อผลิตภัณฑ์
สบู่มุกมณีเจ็ดสี
รหัสผลิตภัณฑ์
130200014701

ประเภทผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
สมุนไพรช้างกุญชร

ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    สมุนไพรช้างกุญชร

จำนวนสมาชิก
    6 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 32/20 หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-1409-0671
โทรสาร
    0-2901-1477
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายจักราพัฒน์ อุ่นหนาฝาคั่ง

อายุ
    30 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 32/20 หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-1409-0671
โทรสาร
    0-2901-1477
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มต้นจากการนำผลิตภัณฑ์โสม ที่สมด็จย่า ฯทรงนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย
มาเพาะพันธุ์ ผนวกกับความรู้และประสบการณ์ด้านสมุนไพรที่มีอยู่มาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรจากโสม อันอุดมด้วยคุณค่าจากธรรมชาติ นอกจากโสม
ยังมีการนำเอาผลไม้ต่างๆ มาทำเป็นสบู่ โดยมีเอกลักษณ์ อยู่ที่มีเนื้อผลไม้สดเข้าไปจริง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำสมุนไพรมาบด เพื่อนำไปหมักให้เป็นสมุนไพรชีวภาพ ด้วยการผสมนม ผลไม้ โดยใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 6 เดือน เพื่อรอให้สมุนไพร แข็งตัว แล้วนำมาตัด หรือปั้นเป็นสบู่ ต่อไป
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี โดยการนำเอาสมุนไพรหมักแบบชีวภาพ
ปริมาณการผลิต
จำนวน 3,000 ก้อน/เดือน
ราคา
กล่องผ้าไหม 500 บาท/ชิ้น,ถุงผ้าไหม 120 บาท/ ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 32/20 หมู่ที่ 6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-1409-0671
- ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (โครงการหลวง ดอยคำ ฝั่งโรบินสัน,ร้านตำหรับไทย)
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายจักราพัฒน์ อุ่นหนาฝาคั่ง 0-1409-0671