ไทย      อังกฤษ
 
โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม
ชื่อผลิตภัณฑ์
โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม
รหัสผลิตภัณฑ์
130600354701

ประเภทผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ชมรมเกษตรธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ชมรมเกษตรธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 15 หมู่ที่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-1307-6939
โทรสาร
    0-2569-1011
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายพงษ์ศักดิ์ อาภาสกุล

อายุ
    58 ปี

ที่อยู่
    15 หมู่ที่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-1307-6939
โทรสาร
    0-2569-1011
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ชมรมเกษตรธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ได้นำต้นตะไคร้หอมมาหมักทำน้ำสกัดชีวภาพ โดยการกลั่น จึงจะได้นำมันหอมระเหย จากนั้นจึงกลั่นนำมันหอมระเหยไปผสมกับแอททิลแอลกอฮอล์ และให้นักเรียนช่วยกันผลิต เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำต้นตะไคร้หอมมากลั่นด้วยระบบไอน้ำ จะได้น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม
2. นำน้ำมันตะไคร้หอมผสมกับแอททิลแอลกอฮอล์ และอื่นๆ
3. บรรจุเป็นผลิตภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี
ปริมาณการผลิต
เฉลี่ยเดือนละ 400 ขวด
ราคา
บรรจุ 110 ซีซี ขายปลีกขวดละ 75 บาท /ขายส่งโหลละ720 บาท
สถานที่จำหน่าย
- โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 15 หมู่ที่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 0-1307-6939
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด/สหกรณ์การเกษตรอำเภอคลองหลวง
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายพงษศักษ์ อาภาสกุล 0-1307-6939 ,0-6317-5251