ไทย      อังกฤษ
 
โคมไฟไม้ไผ่ลายไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์
โคมไฟไม้ไผ่ลายไทย
รหัสผลิตภัณฑ์
130700244701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านโพธิ

ตำบล คลองควาย อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านโพธิ

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-1279-1541
โทรสาร
    0-2593-1766
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายนิคม อรุณรัตน์

อายุ
    34 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-1279-1541
โทรสาร
    0-2593-1766
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมกลุ่มผลิตโคมไฟไม้ไผ่ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งร้านค้าของกลุ่ม โดยผลิตเป็นรูปแบบดอกบัว ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัด ต่อมาได้ผลิตขายเป็นรูปแบบภาพลายไทย โดยใช้สีโปร่งแสง ต่อมาพัฒนามาเป็นการผลิตด้วยความร้อน
จากหัวแร้งไฟฟ้า และต่อมาได้ผลิตเป็นรูปแบบสากลเพิ่มขึ้นมา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำไม้ไผ่ แช่น้ำยากันแมลง
2. อบไม้ไผ่
3. ปอกเปลือกไม้ไผ่
4. ขัดผิวไม้
5 เขียนลายไทย
6. ฉลุลาย
7. ทานำยากันแมลง และเชื้อรา
8. ทาสี
9. ตกแต่ง
10. พ่นน้ำยารักษาเนื้อไม้
11. ประกอบชุดไฟ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นรูปแบบลายไทย มีหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นความเป็นรูปแบบไทยๆ และรูปแบบสากล
ปริมาณการผลิต
300-500 ชิ้น/เดือน
ราคา
150-1250 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 0-1279-1541
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายนิคม อรุณรัตน์ 0-1279-5141