ไทย      อังกฤษ
 
อาภรณ์ดี
ชื่อผลิตภัณฑ์
อาภรณ์ดี
รหัสผลิตภัณฑ์
130600564701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มตัดเย็บคูคต

ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มตัดเย็บคูคต

จำนวนสมาชิก
    12 คน

ที่อยู่
    4/144 หมู่ที่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-1875-0225
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุมาลี สินโพธิ์

อายุ
    36 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 4/144 หมู่ที่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-1875-0225
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ในปี 2541 กลุ่มผู้มีใจรักในงานศิลปะแห่งภูมิปัญญา บนผืนผ้าไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บคูคต อย่างเป็นทางการ ด้วยเจตนาแน่วแน่ ที่จะสืบสานตำนานผ้าไทย อันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน
  อาภรณ์ดี คือ สัญญลักษณ์ของผ้าไทยคุณภาพที่ผ่านการออกแบบ และตัดเย็บ ด้วยดีไซน์ร่วมสมัย ให้คนไทย และทั่วโลกได้สวมใส่ ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งผ้า เช่น ปักด้วยมือ ต่อ และปะผ้า เสริมลวดลายหลากหลายด้วยวัสดุธรรมชาติที่เลือกเฟ้นมาอย่างดี โดยเน้นให้ มีความสวยงามสง่า สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตในปัจจุบัน และให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ออกแบบ
2.สร้างแบบ
3. ตัด
4.ลอกลาย
5. อัดกาว
6.เย็บ
7. รีดให้เรียบ
8. ตกแต่งให้สวยงาม
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าไทยร่วมสมัย รูปทรง เป็นชุดกระโปรง
ปริมาณการผลิต
30 ชุด/เดือน
ราคา
2,200-4,500 บาท/ชุด
สถานที่จำหน่าย
- 4/144 หมู่ที่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 0-1875-0225
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสุมาลี สินโพธิ์ 0-1875-0225