ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยอบแผ่น
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยอบแผ่น
รหัสผลิตภัณฑ์
120101714701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มอาชีพสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น

ตำบล บางรักน้อย อำเภอ เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มอาชีพสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น

จำนวนสมาชิก
    32 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2985-2582
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางปรุง ขาวขำ

อายุ
    58 ปี

ที่อยู่
    14 หมู่ที่ 2 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทรศัพท์
    0-2921-5727
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กล้วยน้ำว้า เป็นพืชที่ปลูก เป็นจำนวนมากในสวน นำไปขายในตลาดราคาถูกมาก การเก็บรักษาการเก็บรักษากล้วยไว้กินนาน ๆ มักนิยมนำไปตากแดดให้แห้งทั้งลูก ต่อมาวิวัฒนาการ โดยนำไปทับให้บาง ๆ เกลี่ยให้เรียบเสมอกันแล้วนำไปตากแดดบนกระด้ง ซึ่งปูด้วยพลาสติก ต่อมาใช้วิธีนำไปอบ ด้วยตู้อบความร้อนที่สะอาด และปลอดภัยกว่า
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.บ่มกล้วยน้ำว้า ให้สุกได้ที่
2. นำมาปอกเปลือกแล้วล้างด้วยน้ำเกลือ
3.นำมาผ่าครึ่ง 4. ทำให้แบน 5. นำไปใส่ตะแกรง วางเรียงให้เต็ม
6.นำไปอบในตู้อบไฟฟ้า ประมาณ 2-3 ชั่วโมง นำกล้วยมากลับ อบต่ออีก 2 ชั่วโมง 7. เมื่อเย็นแลว นำกล้วยในถาดออกมาบรรจุภัณฑ์ ออกจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสฃาดอร่อย บรรจุซองเมทัลไลท์ มีบาร์โค้ท ส่งขายได้ทั่วโลก
ปริมาณการผลิต
100 กล่อง/วัน
ราคา
80 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 0-2985-2582
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี