ไทย      อังกฤษ
 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
รหัสผลิตภัณฑ์
431400014701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
นางนิศาชล บุบผาสังข์

ตำบล สระใคร อำเภอ กิ่งอำเภอสระใคร
จังหวัด หนองคาย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางนิศาชล บุบผาสังข์

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    111 หมู่ที่ 13 ตำบลสระใคร ต.สระใคร อ.กิ่งอำเภอสระใคร จ.หนองคาย
โทรศัพท์
    042-495086 01-7744880
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางนิศาชณ บุบผาสังข์

อายุ
    60 ปี

ที่อยู่
    111 หมู่ที่ 13 ตำบลสระใคร ต.สระใคร อ.กิ่งอำเภอสระใคร จ.หนองคาย
โทรศัพท์
    01-7744880
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ได้แนวคิดจากบรรพบุรุษที่ดำเนินชีวิตตามท้องถิ่นภาคอีสาน มีประเพณีบุญในแต่ละเดือน และได้มีการนำหมอนไปร่วมพิธี และได้มีการพัฒนาหมอนธรรมดามาเป็นหมอนขวาน โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยมีการพัฒนารูปแบบลายผ้าและขนาดให้เหมาะสมกิ่งอำเภอสระใคร
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ออกแบบ
2.ทำแพทเทิน
3.ตัดผ้าตามแพทเทิน
4.นำไปยัดใส่นุ่นให้เรียบร้อยและแน่น
5.ตรวจสอบความเรียบร้อย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ลายมัดหมี่สี่ตะกรอใช้นุ่นเกรด A มีความปราณ๊ต
ปริมาณการผลิต
30 ใบ/เดือน
ราคา
500-2000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 111 หมู่ที่ 13 ตำบลสระใคร ต.สระใคร อ.กิ่งอำเภอสระใคร จ.หนองคาย 042-495086 01-7744880
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
111 หมู่ที่ 13 ตำบลสระใคร กิ่งอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 01-7744880