ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าห่มคลุมเตียงด้นมือ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าห่มคลุมเตียงด้นมือ
รหัสผลิตภัณฑ์
650100634701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
หัตถกรรมผ้าด้นมือ

ตำบล ท่าทอง อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    หัตถกรรมผ้าด้นมือ

จำนวนสมาชิก
    60 คน

ที่อยู่
    127/2 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 1887 7278}0 5528 3289
อีเมล์
    Bee-Red-Cop@yahoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุนิตต์ วัสสุตะมะ

อายุ
    47 ปี

ที่อยู่
    127/2 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์
    0 1887 7278
อีเมล์
    Bee-Red-Cop@yahoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2538 โดยได้เลียนแบบบรรพบุรุษซึ่งได้มีการทำผ้านวม โดยวิธีการเย็บห่างๆ ด้วยมือ ซึ่งเรียกว่า "ด้น"แต่ไม่มีลวดลายบนผืนผ้า ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบและลวดลายให้มีสีสันให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่นลวดลาย 2.ตัดผ้าตามลวดลายที่วาด3.นำผ้ามาสอยซ่อนด้าย4.นำผ้าที่สอยแล้วมาเย็บติดกันตามขนาด5.นำมาเย็บประกบกับผ้าพื้นโดยด้านในบุด้วยใยสังเคราะห์6.ด้นลวดลายผ้าตามที่ได้วาดไว้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นงานฝีมือ มีความละเอียดปราณีตสวยงาม และนูนเด่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ของผ้าด้นมือ
ปริมาณการผลิต
ผ้าห่ม 10 ผืนต่อเดือน,ปลอกหมอน 100 ผืนต่อเดือน
ราคา
100-5,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 127/2 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 0 1887 7278
- ร้านจำหน่ายไนซ์บาร์ซาร์ ริมน้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก