ไทย      อังกฤษ
 
ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป
รหัสผลิตภัณฑ์
992100234701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ร้านชัยณรงค์

ตำบล บางซื่อ อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ร้านชัยณรงค์

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    ร้านชัยณรงค์ ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0 2585 4789
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายณรงค์ เพียรวิริยะ

อายุ
    57 ปี

ที่อยู่
    นายณรงค์ เพียรวิริยะ ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    0 1257 3311
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป โดยมีสมาชิก 10 คน ดำเนินการมา 20 กว่าปี ผลิตหมูแผ่น หมูหยอง หมูทุบ โดยได้รับการรับรองจาก อย. แล้ว บรรจุใส่ถุงหรือกล่อง เพื่อส่งจำหน่ายตามร้าน หรือออกร้านขายตามงานต่าง ๆ เช่น เมืองทองธานี งานกาชาด งานของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
- เลือกซื้อเนื้อหมูสด สะอาด นำไปต้ม , เข้าเครื่องฉีก
- นำมาผัดให้แห้งจนกรอบ ปรุงรส
- บรรจุถุง หรือกล่อง
- ติดฉลาก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
อร่อย สะอาด มีหีบห่อสวยงาม และได้รับ อย.แล้ว
ปริมาณการผลิต
100 ก.ก./วัน
ราคา
100 บาท (200 กรัม)
สถานที่จำหน่าย
- ร้านชัยณรงค์ ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 0 2585 4789
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0 2585 4789, 0 1257 3311