ไทย      อังกฤษ
 
กล้วยกวน
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล้วยกวน
รหัสผลิตภัณฑ์
431000104701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางสุชาดา โปตาวัฒน์

ตำบล ตำบลนากั้ง อำเภอ ปากคาด
จังหวัด หนองคาย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางสุชาดา โปตาวัฒน์

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    209 หมู่ที่ 1 ตำบลนากั้ง ต.ตำบลนากั้ง อ.ปากคาด จ.หนองคาย
โทรศัพท์
    06-0817808
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุชาดา โปตาวัฒน์

อายุ
    44 ปี

ที่อยู่
    209 หมู่ที่ 1 ตำบลนากั้ง ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.หนองคาย
โทรศัพท์
    06-0817808
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เดิมมีกล้วยมาก ประกอบกับกลุ่มสตรีมีการว่างงาน จึงได้นำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยกวน เมื่อนำลองรับประทานรสหอม หวานอร่อย จึงได้นำมาคัดสรรสุดยอด OTOP ได้ในระดับ 5 ดาว
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำกล้วยนำหว้าสุกงอมมาบดให้ละเอียด
2.นำกระทิ นำตาล เกลือ แบะแซมาเคี่ยวให้เข้ากัน 4 ชั่วโมง พอได้ที่ยกลง
3.เมื่อเย็นบรรจุกล่อง/หีบห่อ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กล้วยมีรสหวาน หอม นุ่ม
ปริมาณการผลิต
100 ห่อ/วัน
ราคา
25 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 209 หมู่ที่ 1 ตำบลนากั้ง ต.ตำบลนากั้ง อ.ปากคาด จ.หนองคาย 06-0817808
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
209 หมู่ที่ 1 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย 43190 06-0817808