ไทย      อังกฤษ
 
สับปะรดกวน
ชื่อผลิตภัณฑ์
สับปะรดกวน
รหัสผลิตภัณฑ์
431600144701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางพูลศิลป์ แก้วเมืองกลาง

ตำบล โพนแพง อำเภอ กิ่งอำเภอรัตนวาปี
จังหวัด หนองคาย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางพูลศิลป์ แก้วเมืองกลาง

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    105 หมู่ที่ 11 ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย
โทรศัพท์
    042-418254
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางพูลศิลป์ แก้วเมืองกลาง

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    105 หมู่ที่ 11 ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย
โทรศัพท์
    042-418254
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ปี 2500 เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านนิคมสร้างตนเองได้นำหน่อสับปะรดมาให้ชาวบ้านทดลองปลูกจำนวน 10 รายๆละ 10 หน่อ ปรากฎว่าปลูกได้ผลดี ต่อมาปี 2520 เริ่มปลูกกันจำนวนมาก พ่อค้าก็จะมาคัดเลือกเฉพาะสับปะรดที่ผลดี สวยไปขาย ส่วนสับปะรดที่ไม่ได้ขนาด ผลไม่สวยจำนวนมากต้องนำไปทิ้ง /นำไปขายได้ราคาไม่ดี ต่อมาปี 2522 ต่อมาจึงมีแนวคิดที่จะนำสับปะรดดังกล่าวไปกวนและการกวนสับปะรดในช่วงแรกไม่ได้มาตรฐานเนืองจากเกิดเชื้อราง่าย และเหลว และในปี 2528 สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอได้สนับสนุนวิทยากรมาสอนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ผลและหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านหนองคอนได้ยึดอาชีพปลูกสับปะรดและและแปรรูปสับปะรดมาจนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ใช้มีดสับสับปะรดให้ละเอียด
2.นำไปกวนกับเกลือและนำตาล
3.เคี่ยวไฟร้อนที่เหมาะสมให้เหนียวจนได้ที่
4.เย็นบรรจุใส่กล่อง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาด หอมหวาน มัน นุ่มเป็นธรรมชาติ
ปริมาณการผลิต
100-500 กล่อง/เดือน
ราคา
15-50 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 105 หมู่ที่ 11 ต.โพนแพง อ.กิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย 042-418254
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
105 หมู่ที่ 11 ตำบลโพนแพง กิ่งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120