ไทย      อังกฤษ
 
ขนมบ้านแม่ต้อยเชียงใหม่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ขนมบ้านแม่ต้อยเชียงใหม่
รหัสผลิตภัณฑ์
501302234701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท เอส. พี. ฟาสฟูดส์ จำกัด

ตำบล สันกลาง อำเภอ สันกำแพง
จังหวัด เชียงใหม่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท เอส. พี. ฟาสฟูดส์ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    58/3 ม.4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    0-5333-9588-9
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางเสาวพันธ์ ชวนปัญโญ

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    58/3 ม.4 ต.สันกลาง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    0-5333-9588-9
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจาก ราคาลำใยในปี 2545 ตกต่ำ จำทำให้ "แม่ต้อย" หรือ คุณเสาวพันธ์ ชวนปัญโญ มีแนวคิดที่จะนำลำใยมาแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำใยและได้เพิ่มเป็นเปี๊ยะผลไม้ไทย ในนามขนมบ้านแม่ต้อย และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนได้มาตราฐาน ขนมเปี้ยะลำใย ได้รับตราสินค้าเชียงใหม่แบนด์ เป็นสินค้าประจำท้องถิ่นอีกทั้ง "ขนมเปี๊ยะห้ามงคล"ได้รับเลือกเป็นสินค้า "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับเกียรติให้ได้นำสินค้าไปโชว์ในงานการประชุมเอเปคและสายกรบินไทยได้คัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารว่างที่เสริฟบนสายการบินไทย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องผสม นวดแป้งจนเนียนและเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดแบ่งแป้งเป็นก้อน ๆ ขนาดตามต้องการ นำแป้งแผ่บนจานนำเข้าเครื่องตัดแป้ง ห่อแป้งชั้นใน นำไปรีดสองครั้ง ม้วนแป้งเป็นก้อน ตัดแบ่งครื่ง ห่อใส้ วางในถาดสำหรับอบ อบที่อุณภูมิ 180-200 c นำไปอบควันเทียน นำไปบรรจุด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ต้นตำรับ ขนมเปี้ยะลำใย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ เชียงใหม่
ปริมาณการผลิต
500 กล่อง/วัน
ราคา
120-150 บาท/กล่อง
สถานที่จำหน่าย
- 58/3 ม.4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0-5333-9588-9