ไทย      อังกฤษ
 
หัตถกรรมงานปัก-งานถักชุดของใช้บนโต๊ะอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมงานปัก-งานถักชุดของใช้บนโต๊ะอาหาร
รหัสผลิตภัณฑ์
501302674701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ

ตำบล สันกลาง อำเภอ สันกำแพง
จังหวัด เชียงใหม่

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    3 ม.1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    0-5388-4138
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายนริศ บุญสถิตย์

อายุ
    44 ปี

ที่อยู่
    3 ม.1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์
    0-5338-4138
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ต้นฝ้าย "สานฝันจากเส้นด้าย สื่อความหมาย จากมือถึงใจ" ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต้นฝ้าย เป็นผลิตถัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่มีความถนัดในด้าน "งานปัก-งานถัก" กอปรกับวิภีชีวิของคนไทยที่มีความผูกพันกับผ้าฝ้ายมาตั้งแต่เกิดจนทุกช่วงของชีวิต ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม "ต้นฝ้าย" จึงเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจที่จะนำผ้าฝ้ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับงานฝีมือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในด้าน งานปัก-งานถัก นำมาคิดสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ในรูปผลิตภัณฑ์ ของใช้ของตกแต่งบ้านอันหลากหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม "ต้นฝ้าย" ทุกผลิตภัณฑ์จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากใจ และความตั้งใจจริง ที่จะสานฝันจากฝ้ายเส้นน้อยดรียงร้อยผ่านเข็มถ่ายทอดจากสองมือด้วยความตั้งใจ รังสรรลวดลายลงบนผืนผ้าเป็นผลิตภัณฑ์อันปรารีตสวยงามที่มีคุณค่าต่อผู้พบเห็น เป็นของฝากของใช้ ของขวัญ ที่ประทับใจทั้งผู้รับและผู้ให้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดเลือกผ้า-เส้นฝ้าย / ซักฟอกป้องกันสีตก / ออกแบบเขียนลาย / ตัดเย็บ / ปักลาย,ถักลาย / ตรวจเช็คคุณภาพ / ซัก-รีด / ตรวจเช็คความเรียบร้อย / บรรจุเพื่อจำหน่าย / สินค้าสำเร็จพร้อมจัดจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่เป็นงานที่ทำด้วยมือ
ปริมาณการผลิต
500-2000 ชิ้น/เดือน
ราคา
35-650 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 3 ม.1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0-5388-4138