ไทย      อังกฤษ
 
กุหลาบเกล็ดหิมะ และดอกบัวเกล็ดหิมะ
ชื่อผลิตภัณฑ์
กุหลาบเกล็ดหิมะ และดอกบัวเกล็ดหิมะ
รหัสผลิตภัณฑ์
130200074701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ที.ฟลอรีสต์ จำกัด

ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท ที.ฟลอรีสต์ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    24 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 16/15 ซอย คลองสี่ 37 หมู่ที่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-2986-5196
โทรสาร
    0-2902-7184
อีเมล์
    t_florist@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายกฤชพล ตันศฤงฆาร

อายุ
    50 ปี

ที่อยู่
    เลขที่16/15 ซอยคลองสี่ 37 หมู่ที่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์
    0-2986-5196
โทรสาร
    0-2902-7184
อีเมล์
    t_florist@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์พัฒนามาจากดอกไม้ประดิษฐ์ ที่ทำมาจากกระดาษสาชุบน้ำยางพารา แต่มีข้อเสียที่ไม่สามารถทำให้สีสดใสได้ เปลืองพื้นที่การขนส่ง จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นดอกไม้เกล็ดหิมะ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา ทำให้มีความสวยงามขึ้น แข็งแรง ทนทาน รูปแบบสามารถปรับได้ ยากต่อการเสียรูปทรง ขนส่งสะดวก
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. ขึ้นรูปกลีบ และใบ โดยใช้แม่พิมพ์ และเครื่องตอก
2. ย้อมสีกลีบ และใบ นำไปดามลวดแกนกลาง
3. นำไปชุบนำยางพารา
4.นำไปอัดลายกลีบ และใบด้วยแม่พิมพ์อัด
5. นำกลีบดอกมาเข้าดอก แล้วนำไปชุบยางพารา และโรยด้วยเม็ดบีช
ผสมกากเพชร
6นำไปชุบกาวใสเคลือบผิวอีกครั้งหนึ่ง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สวยงาม คงทน แข็งแรง ไม่ยับ ไม่ย่น เมื่อบรรจุหีบห่อ สะดวกต่อการขนส่ง
ปริมาณการผลิต
10,000 ชุด/เดือน
ราคา
กุหลาบเกล็ดหิมะราคา 150 บาท/ชิ้น กุหลาบหินตั้งโต๊ะราค 360 บาท/ชุด
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 16/15 ซอย คลองสี่ 37 หมู่ที่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2986-5196
- ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ช่วงกลาง ทางขึ้น ชั้น 2 a
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ที .ฟลอรีสต์ จำกัด 0-2986-5196